Archiwa tagu: zacząć

4. Programowanie obiektowe – settery, wyświetlamy obiektowy post

Czas stworzyć funkcje, które nadają wartość zmiennym obiektu, czyli settery.  Gdy rozumiejąc zasadę działania getterów i setterów i zaczniesz je stosować, programowanie obiektowe, nie będzie już takie skomplikowane, jak się to wydaje.

Funkcja ta ma jako argument, przyjmować wartość (do nawiasów), która trafi do zmiennej klasy.  Użyjemy więc omówionego wcześniej „This” i operatora przypisania =.Będzie to wyglądać np. tak:

function ustawNazwe($_nazwa){
$this->nazwa = $_nazwa; //argument funkcji wpada do zmiennej klasy i po sprawie 🙂
}

Napisz teraz settery do reszty zmiennych sam!

Nasz klasa Post, powinna teraz wyglądać tak:

class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;

function pokazNazwe(){
return $this->nazwa;
}
function pokazTresc(){
return $this->tresc;
}
function pokazAutora(){
return $this->autor;
}

function ustawNazwe($_nazwa){
$this->nazwa = $_nazwa;
}
function ustawTresc($_trescMojegoSuperPostu){
$this->tresc = $_trescMojegoSuperPostu;
}
function ustawAutora($_autor){
$this->autor = $_autor;
}
}

Teraz chcemy utworzyć post, według planu jakim jest klasa i zrobić z tego coś ładnego 🙂

Aby utworzyć nowy post, musimy stworzyć nowy obiekt, typu post.

$mojNajlepszyWpis = new Post();

Teraz możemy mu przypisać odpowiednie dane, za pomocą funkcji. Funkcje wywołujemy, biorąc obiekt w postaci zmiennej np. $mojNajlepszyWpis. Dopisujemy strzałkę -> oraz nazwę funkcji. Spróbuj to zrobić sam i przejdź dalej.

Wyglądać, ma to tak:

$mojNajlepszyWpis->ustawAutora("Janusz");
$mojNajlepszyWpis->ustawNazwe("Rowerem wodnym przez Czarnogórę");
$mojNajlepszyWpis->ustawTresc("Witaj na moim blogu podróżniczym");

Dane możemy wypisać na ekran przy pomocy getterów, w dowolnej części kodu html.

<h1><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?></h1>
<p><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazTresc(); ?></p>
<b>Autor: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazAutora(); ?></b>

Wiesz już w jaki sposób, nasz kod będzie działał. Teraz przydałoby się, wypisać dane na ekran, tak aby w miarę fajnie to wyglądało.

Uwaga, teraz przyda się znajomość html! Jeśli go nie znasz, to zostań przy samym wypisaniu zmiennych obiektu, za pomocą echo.

Użyjemy teraz bootstrapa. Jest to framework css. Brzmi to poważnie, jednak na początek wystarczy, abyś wiedział, że działa on jak gotowy arkusz stylów. Twoim zadaniem jest, dopisywanie tylko odpowiednich klas do znaczników w html np.  <div class="container">

Zrób tak:

  1. Pobierz bootstrapa ze strony: http://getbootstrap.com/getting-started/
  2. Rozpakuj zawartość archiwum tak aby w folderze głównym strony, znajdowały się foldery css, fonts, js. Musisz je wyciągnąć z folderu, który jest w archiwum.
  3. Przekopiuj kod podstawowego szablonu bootstrapa z http://getbootstrap.com/getting-started/#template
  4. <html lang="en">, zmień na pl

Masz już działającego bootstrapa. Kod klasy umieść między znaczkami <?php ?> nad całym kodem html. Może on się znajdować, też pod kodem. W programowaniu obiektowym nie ma to znaczenia.

W sekcji <body> skasuj nagłówek „Hello World”.

Wrzuć tam kod tworzenia obiektu Post i nadawanie wartości, czyli:

<?php
$mojNajlepszyWpis = new Post();
$mojNajlepszyWpis->ustawAutora("Janusz");
$mojNajlepszyWpis->ustawNazwe("Rowerem wodnym przez Czarnogórę");
$mojNajlepszyWpis->ustawTresc("Witaj na moim blogu podróżniczym");
?>

Jak dobrze zauważyłeś, kod php jest otwierany i zamykany nad kodem html, a także w nim. Dobrze, abyś wiedział, że możesz tak robić. Daje to możliwość wyświetlania zmiennych między znaczkami html.

Teraz stworzymy, to co oglądał będzie użytkownik. Zostając w sekcji <body>,  zrób sekcję, czyli div o klasie container. W nim umieścimy nasze elementy. Będzie to jakby główny pojemnik, na części, z których składa się strona. W nim utwórz kolejną sekcję o klasie „page-header”. W środku będzie nagłówek, wyświetlający zmienną z tytułem: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?>. Zamknij sekcję z nagłówkiem i wypisz pozostałe zmienne, według własnego  uznania, tak aby wyglądało to dobrze np. tekst jako akapity.

U mnie wygląda to tak:

 <div class="container">
<div class="page-header">
<h1><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?></h1>
</div>
<p><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazTresc(); ?></p>
<b>Autor: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazAutora(); ?></b>
</div>

Kod całej strony:

<?php
class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;

function pokazNazwe(){
return $this->nazwa;
}
function pokazTresc(){
return $this->tresc;
}
function pokazAutora(){
return $this->autor;
}

function ustawNazwe($_nazwa){
$this->nazwa = $_nazwa;
}
function ustawTresc($_trescMojegoSuperPostu){
$this->tresc = $_trescMojegoSuperPostu;
}
function ustawAutora($_autor){
$this->autor = $_autor;
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
<title>Bootstrap 101 Template</title>
<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<!--Nasz kod zaczyna się tutaj-->
<?php
$mojNajlepszyWpis = new Post();
$mojNajlepszyWpis->ustawAutora("Janusz");
$mojNajlepszyWpis->ustawNazwe("Rowerem wodnym przez Czarnogórę");
$mojNajlepszyWpis->ustawTresc("Witaj na moim blogu podróżniczym");
?>
<!--Widok Strony-->
<div class="container">
<div class="page-header">
<h1><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?></h1>
</div>
<p><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazTresc(); ?></p>
<b>Autor: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazAutora(); ?></b>
</div>
<!--A tutaj kończy :)-->

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

3. Programowanie obiektowe – funkcje klasy, gettery i this

W poprzedniej lekcji, utworzyliśmy klasę o nazwie Post, oraz jej prywatne zmienne. Brakuje nam tylko funkcji, które będą nadawać oraz pobierać wartości,  dla tych zmiennych. Utworzymy sobie tak zwane gettery i settery.

Gettery – cóż to i po co? Są to funkcje, które pozwalają pobrać z obiektu, który powstanie według klasy, wartości zmiennych. Przypominam, że klasa jest tylko planem obiektu, więc bezpośrednio z klasy, nic nie wyciągamy, raczej… chociaż w programowaniu, bywa różnie 🙂 Ale przejdźmy do konkretów:

Mamy taki oto kod, i trzeba dorobić gettery do zmiennych:

class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;
}

Musimy więc utworzyć trzy funkcje, dla każdej zmiennej osobno. Funkcje klasy też mogą być publiczne lub prywatne. Domyślenie jednak funkcje te są publiczne, więc nie musimy pisać słówka public przed function.

Gdy kodujesz i chcesz aby to ślicznie wyglądało, nazwą funkcji jest: get oraz nazwa zmiennej z dużej litery np, function getName(). My jednak w tej lekcji mamy polskie nazwy zmiennych, więc zamiast get napiszemy sobie „pobierz”.

Uwaga czas włączyć myślenie! Co musi robić funkcja, która ma nam wyciągnąć wartość zmiennej, z utworzonego obiektu? Pomyśl, pomyśl… Funkcja musi zwrócić wartość zmiennej. Jeśli funkcja coś zwraca, to używamy magicznego słówka, return.

„This” w programowaniu obiektowym

Nie zadziała to jednak tak łatwo jak myślisz. return $autor; w środku funkcji nie wystarczy. Oznaczałoby to, że chcemy zwrócić zmienną $autor, która byłaby zadeklarowana w środku, tej funkcji, My jednak chcemy wyciągnąć z obiektu ,jego zmienną. Tą która jest zadeklarowana na górze klasy. Służy do tego słówko $this->, po którym piszemy nazwę zmiennej. Oznacza ono, że odwołujemy się do zmiennej klasy.

Jak łatwo zapamiętać, co robi this?

This po prostu wskazuje na zmienną, która jest na górze klasy, a zmienne te deklarujemy właśnie tam. Wtedy wygląda to, z klasą… 🙂

Pomyśl teraz jak to powinno wyglądać… najpierw function potem nazwa, następnie nawiasy i klamry. Potrzebujemy też return, nowego słówka, czyli $this-> ze strzałką , oraz nazwy zmiennej, która jest na górze. Spróbuj to napisać 🙂

Rozwiązanie, czyli gettry dla klasy Post:

<?php
class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;

function pokazNazwe(){
return $this->nazwa;
}
function pokazTresc(){
return $this->tresc;
}
function pokazAutora(){
return $this->autor;
}

Settery, czyli funkcje ustawiające wartości zmiennych, przedstawię w następnej lekcji.  Pomyśl jednak sam, w jaki sposób powinny one działać. Funkcja taka musi nadawać wartość zmiennej klasy, która wprowadzona zostanie jako argument, czyli w nawiasy.

Była to kolejna lekcja, bardziej teoretyczna. Opisane sprawy jednak trzeba zrozumieć, zanim zacznie się je stosować. Często w nauce programowania obiektowego, tylko wspomina się o wskaźniku This, który „pokazuje o tam”.  Z taką wiedzą, nie jest się nawet w stanie, napisać prostego gettera. Zachęcam do napisania „setterów” analogicznie do getterów, bez pomocy google 🙂

2 Lekcja programowania obiektowego, klasa i zmienne

Dzisiaj zajmiemy się tematem, jakim w programowaniu obiektowym jest klasa. W poprzedniej lekcji klasą nazwałem plan, według którego powstanie obiekt. Obiekt ten, chociaż z zewnątrz wyglądał będzie jak zmienna, to w jego środku, znajdować się będą zmienne i funkcje. Uczyć będziemy się na klasie Post, którą opisałem wcześniej.

No to będzie się działo! Coś mi mówi że za tydzień, będziesz rzucał obiektami na prawo i lewo, zastanawiając się czy wiedzę tą, można jakoś wykorzystać, podczas rozwieszania prania na balkonie, gdyż te obiekty są takie fajne 🙂

Czas na konkrety…

Tworzenie klasy jest proste. Piszemy sobie słówko class później nazwę klasy, czyli np. Post a następnie, otwierasz i zamykasz kod klasy klamrami. Deklaracja klasy jest podobna do deklaracji funkcji, jednak nie mamy tutaj nawiasów po nazwie. Wynika to z tego, że bezpośrednio do klasy wkładać nic nie będziemy tak jak funkcji.

Wyglądać to będzie tak:

<?php

class Post{

//a tutaj będzie treść

}

?>

Mówiliśmy, że nasz post składał się będzie ze zmiennych $nazwa, $tresc i $autor. W klasie utworzymy je jako zmienne prywatne. Będą miały do nich dostęp, tylko funkcje klasy. Czyli jeśli utworzymy nowy post (czyli obiekt), według tej klasy, to jedyną możliwością edycji zmiennych tego obiektu, będzie użycie jednej z funkcji. Taką funkcją może być np. $mojPost->ustawAutora('autor777').  Napiszmy to:

class Post{

private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;

}

Jak widać wyżej, słówko private, załatwiło sprawę. Zmienne będą dostępne tylko dla funkcji klasy. Możemy je też ustawić jako public, czyli publiczne albo protected – chronione. Użycie private, jest najbardziej zalecane i wygląda dobrze.

Na początku, gdy nie miałeś jeszcze dłuższej styczności z programowaniem, zalecam abyś budował klasy, w oparciu właśnie o zmienne prywatne. Nauczy Cię to dobrych nawyków.

Wspomniałem o zmiennych publicznych i chronionych. Zmienna publiczna to taka, do której mamy dostęp bez użycia funkcji. Bierzemy obiekt, piszemy strzałkę, potem nazwę zmiennej i ustawiamy jej wartość.

$mojPost->autor = 'Anastazja';

To w takim razie, czemu mam używać funkcji do nadawania wartości, jeśli tak jest łatwiej?

W tym wypadku nie można np. sprawdzić tego, czy nazwa autora, trafiająca do obiektu np. $mojPost jest poprawna. W funkcji ustawiającej autora możemy np. ustawić minimalną długość nazwy. Możemy też zmienić pierwszą literę na dużą.

Pisząc np. klasę która obsługuje przelewy,  lepiej abyś miał 100% pewność, że do zmiennej $numerKonta obiektu $przelew123, trafi poprawna wartość.

Kod, który napisałeś obecnie, działał będzie dopiero gdy w następnej lekcji, dodamy do niego funkcje. Nie wszystko na raz 🙂

1 Lekcja programowania obiektowego, piszemy bloga

Programowania obiektowego, będziemy uczyć się na łatwych, lecz ciekawych przykładach. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, jak ono działa, i zacząć je stosować, w każdej możliwej sytuacji!

Czas na ostrą jazdę bez trzymanki. Wkraczamy abstrakcję, zmienne w zmiennych, funkcje które wychodzą ze zmiennych i inne cuda na kiju!Ale nie uciekaj…

…To proste!!!

Wiedzę tą radzę powoli przyswajać. Tak aby się dobrze poukładała. Zrób sobie kawę i zaczynaj!

Jeśli programujesz w innym języku niż php, ta lekcja, też jest dla Ciebie. W językach takich jak java, c++, python itp, działa to tak samo!

W poprzedniej lekcji, zacząłem pisać, coś o programowaniu obiektowym. Uznałem, że fajnie, abyś miał z tym styczność, od początku nauki. Unikniesz dzięki temu, dość bolesnej przesiadki z programowania strukturalnego, przydatnego gdy chcesz programować domofon, na programowanie obiektowe, które przydaje się, gdy rozwijasz jakiś mniejszy lub większy projekt.

Takim projektem może być blog. Jego budowę zaczniemy od pojedynczego postu, który wyświetlał będzie się na ekranie przeglądarki.

Teraz czas na krótkie wprowadzenie, czym to jest to programowanie obiektowe.

Pisząc obiektowo, jakąś część strony, zadawaj sobie pytania:

  • Z czego składa się …?
  • Co robi …?

My będziemy budować pojedynczy wpis na blogu, czyli post. 

  • Z czego składa się post?
  • Co robi post?

Pierwsze pytanie jest łatwe. Post składa się z tytułu, treści i autora. Oznaczałoby to pewnie stworzenie trzech zmiennych, do których można by, schować te dane.

Drugie pytanie… co robi post? Pomyślmy… Trzeba w nim zapisać jakieś dane (np. do zmiennych), a potem je pokazać użytkownikowi. Odczyt i zapis czyli to co zawsze. Tutaj jednak będzie ciekawiej…

Potrzebujemy więc trzech zmiennych, które przechowają nam dane, a także funkcje, które zapiszą dane do zmiennych i je pokażą. Musimy połączyć w jedną całość, te schowki na dane jakimi są zmienne, z funkcjami które będą je obsługiwać. Tak powstanie post.

Będzie to post którego schowamy sobie do jeszcze innej zmiennej… Programowanie obiektowe pozwoli nam, w jednym obiekcie, czyli zmiennej np. $slicznyPost, umieścić trzy inne zmienne, oraz  funkcje, które będą na nich pracować.

Na takim utworzonym już poście, będziemy pracować, używając  funkcji, które zawiera ten obiekt. Musimy więc stworzyć trzy funkcje ustawiające wartość zmiennej i trzy funkcje które pokazują ich zawartość. Można też stworzyć jedną dużą która ustawi wszystkie zmienne, ale to potem… 🙂

Aby zaspokoić twoją ciekawość pokażę Ci w jaki sposób, jeśli chodzi o składnię języka, będziesz używał funkcji, na obiekcie post.

$obiektTypuPost->ustawTresc("Tresc czyli wartość tekstowa, więc w apostrofach");

Jak widać, aby wywołać funkcję z obiektu, wystarczy użyć strzałki ->, a później użyć funkcji, jak w lekcjach poprzednich.

Jednak zanim będziesz tego używał, post ten musisz stworzyć. Ale jeszcze wcześniej… musimy mieć plan tego postu (nazywa się to klasa), który zawierał będzie zmienne i funkcje, których potrzebujemy. Zajmiemy się tym w następnej lekcji.

 

7. PHP i MYSQL – obiektowo łączymy się z bazą

Jak dzięki php połączyć się z bazą danych mysql? Co to jest zapytanie? Tego właśnie dowiesz się dzisiaj. Zobaczysz też, że programowanie obiektowe, to dość ciekawa sprawa 🙂

Łączenie się z bazą w php jest proste, jednak w większości poradników jest to tak opisane, że wydaje się to, skomplikowaną czynnością. Większość dotyczy też, przestarzałych metod tworzenia połączenia. Chcemy wywołać je, więc stwórzmy zmienną, w której będzie ono schowane.

$polaczenie;

Teraz trzeba do zmiennej $polaczenie włożyć połączenie z bazą. Aby je utworzyć skorzystamy z Mysqli. Jest to takie obiektowe rozszerzenie, któremu podajemy dane logowana do bazy a ono wykonuje, całą robotę za nas.

Napiszmy więc tak:

$polaczenie = new mysqli('serwer bazy', 'login', 'hasło', 'nazwa bazy'); 

Przed mysqli mamy słówko new. W programowaniu obiektowym, tworzy ono nowy obiekt. Prosta sprawa. Po new napisaliśmy mysqli. Oznacza to że obiekt ten będzie właśnie  takim czymś typu mysqli, któremu do nawiasów podajemy dane, według których ma się stworzyć.

Dane te podajesz jak do funkcji, która ma kilka argumentów, czyli po przecinku. Są one w apostrofach, gdyż są tekstem.

Cóż to jest to mysqli? Jest to klasa czyli coś w rodzaju schematu, według którego, tworzy się obiekt. Zawiera ona zmienne i funkcje, które otrzymuje nasz obiekt ($polaczenie), dzięki czemu można mu podać jakieś elementy, np. login i hasło do bazy, a potem korzystając z funkcji, dokonywać różnych operacji. Jeśli tego nie rozumiesz, to się nie przejmuj. O programowaniu obiektowym, będę pisał w innej lekcji.

Dzięki temu, że w połączenie siedzi sobie wygodnie, w zmiennej $polaczenie, możemy wywoływać na nim funkcje które są w klasie mysqli.  Zostało ono skonfigurowane, gdyż juz podczas tworzenia, dostało wszystkie potrzebne dane, aby dostać się do bazy. Możesz wykonać już zapytanie od bazy. Aby to zrobić, użyjesz funkcji query(), którą wywołasz ze zmiennej $polaczenie. Aby to zrobić użyjesz operatora, który wygląda jak strzałka.

Wykonajmy więc zapytanie:

$polaczenie = new mysqli('serwer bazy', 'login', 'hasło', 'nazwa bazy');

$rezultat_zapytania = $polaczenie->query("Tutaj wpisz treść zapytania");

$polaczenie->close();  //Zamknij połączenie na końcu.

Jeśli masz już stworzoną bazę, to wpisz jej poprawne dane do połączenia. W przypadku, gdy pracujesz na  xamppie, danymi będą: Serwer : localhost , login: root , hasła nie ma (zostawiasz same apostrofy), a bazę musisz sobie sam zrobić.

Wejdź do phpmyadmin (localhost/phpmyadmin/), znajdź zakładkę Bazy danych, stwórz nową, poszukaj w jaki sposób utworzyć tabele itp. Tam musisz sam pokombinować i się pobawić. W google też możesz poszukać pomocy.

Dodaj kilka tabelek. Dzięki temu jako zapytanie w apostrofach, możesz wpisać np. „show tables”. Zapytanie pobierze wtedy z bazy informację, jakie tabele się w niej znajdują. Odpowiedź trafi do zmiennej $rezultat_zapytania. Wyświetl ją funkcją „print_r()” i popatrz co jest w środku.

Zapytanie czyli co to takiego? Jest to polecenie które wysyłamy bazie. Mówimy jej np. pokaż wiersz z tabeli użytkownicy, gdzie login to admin i hasło to admin1.  Oczywiście piszemy to w języku sql 🙂 Pisanie takich zapytań jest proste i przychodzi z czasem. Dodam tutaj też stronkę na której będą podstawowe zapytania, które na początku nauki, będziesz kopiował.

 

 

 

[PHP] Include, require, czyli: po co wklejać plik do… pliku – 6 lekcja php dla początkujących.

Include i require czyli ponowne wykorzystanie kodu w php.

Załóżmy, że potrzebujemy wyświetlić tytuł i nagłówek strony, na każdej podstronie. Wypisać dwa zdania już potrafisz. W php napisalibyśmy to tak.

<?php
echo "Jestem szykownym tytułem";
echo "Jestem nagłówkiem";
?>

:

Mamy stronę która składa się z 30 innych ślicznych podstron i  teraz załóżmy, że na każdej stronie musielibyśmy wypisać ten sam nagłówek. Przekopiowaliśmy ten tekst 30 razy, trochę się naklikaliśmy, ale działa. Jednak teraz przyszło nam do głowy, że nagłówek trzeba zmienić. I co teraz? Znowu trzeba by go zmienić w 30 miejscach! A co by było, jeśli strona miałaby tych podstron 500 a nie 30?

Rozwiązaniem tego problemu może być funkcja include(). Służy ona do wklejania kodu innego pliku, wewnątrz pliku na którym obecnie pracujesz. Dzięki temu nagłówek i tytuł strony umieścisz w jednym pliku, a jego zawartość otwierana będzie przez resztę stron.

Utwórz plik index.php i za pomocą php wypisz na ekran przeglądarki tekst „moja strona”.

index.php:

<?php
echo "Moja strona!";
?>

A ten kod, zapisz do pliku naglowek.php, znajdującym się w tym samym folderze co index.php .

<?php
echo "Jestem szykownym tytułem";
echo "Jestem nagłówkiem";
?>

Teraz nagłówek chcesz otworzyć, w pliku index.php Użyj więc funkcji include(); . Wpisujesz do niej ścieżkę do pliku nagłówkowego. Plik ten jednak jest w tym samym folderze co index, więc wystarczy jego nazwa. Pomyśl jak to powinno wyglądać. Pamiętasz o apostrofach? Przypominam, że nazwa jest wartością tekstową. A dla tekstu nie ma litości, apostrof być musi!

Wykonaj to teraz sam. Jeśli działa, ciesz się, nie przepisałeś tego! Jeśli nie działa to postaraj zrozumieć się dla czego! Gotowe rozwiązanie będzie na samym końcu tej lekcji,

Wróćmy jednak do tematu. Jest jeszcze funkcja require() . Robi ona to samo, jednak jeśli include() nie znajdzie pliku, wyrzuci  na ekran mały błąd. Jeśli zrobi to require(), będzie to duży błąd. Zatrzyma on działanie strony.

Rada dla niezdecydowanych: Zapamiętaj to tak! require() używaj jeśli otwierany plik jest ważny. Robisz stronę, która obsługuje przelewy? Jeśli zabraknie jakiegoś pliku, a strona dalej będzie działać i zarządzać pieniędzmi, możesz mieć poważny problem. Tworzysz jednak stronkę która oferuje darmowe kartki świąteczne. Użyłeś include(). Jakiegoś pliku brakuje jednak kartki dalej się wysyłają. Był mało istotny, a na działaniu strony nie spoczywa wielka odpowiedzialność.

Kod index .php , który miałeś sam wymyślić:

<?php

include("naglowek.php");
echo "Moja strona!";
?>

:

Przećwicz to!* Wymyśl sobie stronkę która zrobisz w 20 minut. Niech składa się z treści w pliku index.php , i elementów które będziesz doklejał. Będą nimi nagłówek, menu (może być bez linków) i stopka. Nie musi to wyglądać profesjonalnie. Dodaj coś od siebie.  Umiesz coś zrobić w css? Pobaw się, pokoloruj stronkę. Pokaż samemu sobie, że dzięki kreatywności i odrobinie wiedzy, potrafisz coś zrobić 🙂 Możesz dodać jakiś formularz, kilka zmiennych. Przecież już to umiesz!

 

*Tak zrób to zanim przejdziesz do następnej lekcji Nauka programowania zaczyna się gdy tworzysz coś sam!

 

 

[PHP] Co to jest zmienna? 2 lekcja php dla zupełnie początkujących.

W ostatniej lekcji wyobrażałeś sobie mój drogi czytelinku, zmienne jako teczki. Temat zmiennych jednak trzeba rozszerzyć
znacznie bardziej. $zmienna to nic innego, jak pojemnik na dane, który posiada jakąś mniej lub bardziej ładną nazwę.
Może przechowywać tekst:

$zmiennaTekstowa = "mój tekst";

Może też przechowywać liczbę

$zmienna = 3;

I jest jeszcze dość ważna sprawa. Wartość zmiennej można…Uwaga tutaj będzie niespodzianka! Zmieniać!

<?php //To zawsze musi być i tyle! Tylko na początku pliku!

$liczba = 1;
echo $liczba;  // Wyświetli się zawartość zmiennej $liczba czyli 1
$liczba = 3;
$liczba = 5;
echo $liczba; //A tutaj zgadnij co się wyświetli, albo sprawdź jeśli sobie nie ufasz

//po sleszach możesz pisać komentarz do kodu. Jest on ignorowany przez serwer.

?> //o tym też nie zapominaj

Zauważ, że w przypadku tekstu musi się on znajdować w apostrofach pojedynczych np. 'tekst' lub podwójnych "tekst" .
To tak jakbyś kogoś cytował. Tak to zapamiętaj.
Liczby zapisujesz bez " ". Widziałeś aby ktoś zapisywał liczby w apostrofach? Tutaj wszystko jest logiczne.
Deklarację zmiennej kończysz średnikiem, dając serwerowi do zrozumienia, że to koniec linii i ma się zająć czymś innym.

Na początku swojej przygody z programowaniem, będziesz zapominał wpisywać średniki,  jednak po około 2 tygodniach,
wejdzie Ci to w nawyk 🙂

Zmienne w php same dostosowują się do typu zawartości, którą do nich wkładasz. Jest to dość miłe ułatwienie pracy.
Głównie temu język php nie jest polecany na początek.  No i co z tego :D.

Na zmiennych możemy wykonywać działania matematyczne, jeśli są liczbami. Jest to dość prosta sprawa i intuicyjna.
Zróbmy tak, zapiszmy liczby do zmiennych a później wypiszmy wynik dodawania. Domyślasz się jak to będzie wyglądało?

 

<?php
$liczba1 = 4;
$liczba2 = 3;
echo $liczba1+$liczba2;

?>

W ten sam sposób możesz je odejmować, mnożyć, dzielić i robić inne rzeczy o których narazie nie musisz i nie chcesz wiedzieć.

Wynik dodawania pokazanego wyżej możesz też zapisać do innej zmiennej np.

$suma = $liczba1 + $liczba2;

i teraz możesz wyświetlić sumę czyli piszesz

echo $suma;
Zmienne tekstowe:

Zmienne takiego typu łączymy kropką. echo $tekst1.$tekst2  , i po sprawie. Stwórz zmienne imię i nazwisko. Wpisz do nich to co uważasz za mniej lub bardziej stosowne, połącz je razem i wyświetl. Potem pomyśl co zrobić jeśli chcemy mieć miedzy nimi spacje podczas wyświetlania. Apostrofy się przydadzą.

Temat zmiennych musisz mieć dobrze przećwiczony.
Testuj różne kombinacje, dodawaj, odejmuj, dziel. Rób z nimi cokolwiek. Najskuteczniejszą metodą nauki programowania
jest wymyślanie sobie jakichkolwiek prostych zadań do zrobienia. Zrób zmienną $produkt1 i $produkt2, przypisz im cenę,
zsumuj, dodaj podatek vat i wypisz na ekran. Umiesz coś policzyć? Zrób program który to robi.
Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.
To właśnie na takich przykładach nauczysz się podstaw. Bez nich kontynuacja nauki, będzie tylko bezmyślnym przepisywaniem
kodów z tutoriali. Zapamiętaj to!

[PHP] Jak zacząć programować? 1 lekcja php dla zupełnie początkujących.

Witaj. Wpis ten jest pierwszą i najważniejszą lekcją programowania dla początkujących. Zacznijmy od tego czym programowanie jest a czym nie.

Większość początkujących myśli, że jest to wpisywanie alchemicznych formuł do komputera, połączone
z matematyką i fizyką kwantową. Jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zastanówmy się co robi strona internetowa, którą będziemy programować. Jakie więc ma ona zadania?

Weźmy sobie jako przykład aplikację, jaką jest blog. A więc… co robi blog?
-wypisuje posty na ekran przeglądarki, czyli pokazuje użytkownikowi zwykły tekst.
-zapisuje posty dodawane przez użytkownika, czyli bierze tekst i zapisuje go gdzieś.
Czy są to skomplikowane czynności? Jakaś matematyka? Czary? Zwykłe wypisywanie i zapisywanie tekstu.
Jak w pamiętniku 🙂

No dobrze trochę sobie poczytałeś to teraz czas abyś napisał aplikację i zobaczył jak to działa i dlaczego to takie proste.

Jeśli umiesz już deklarować zmienne, wiesz jak działają, a helloWordl-a pisałeś już 500 razy to przejdź do innej lekcji 🙂

Zanim przystąpisz do programowania zainstaluj sobie takie programy jak:

  • edytor Atom  z www.atom.io
  • lokalny serwer www Xampp z www.apachefriends.org

Nie będę opisywał instalacji, gdyż w sieci takich poradników jest 1001 , a uważam też, że logiczne myślenie oraz szczypta samodzielności, które nakazują nam klikać przycisk dalej podczas instalacji, są wymagane, jeśli masz bawić się w programowanie 🙂 Po instalacji xampp-a, otwórz go i włącz sobie Apache i Mysql klikając przyciski START.

Pierwszą aplikację napiszemy w php.  Php jest łatwy, przyjemny i w nim pracuję na co dzień.

Najpierw utworzymy sobie plik o nazwie index.php, w którym będzie nasz piękny, kilku-linijkowy kod. Plik index.php tworzysz w folderze htdocs, który znajdziesz w folderze, w którym zainstalowałeś xampp-a. Uruchamiasz plik, wpisując w pasku adresu przeglądarki localhost/index.php

Pisanie kodu zaczynamy przez wpisanie <?php na początku pliku i zamknięcie go znaczkami ?> na końcu. To jak pisanie listu, na górze strony witamy się a na dole zostawiamy pożegnanie.
Mamy więc taki oto plik:

<?php

?>

Co teraz chcemy zrobić? Nasza strona ma zapisać tekst i go pokazać.
Zapiszemy więc tekst „Witaj mój malutki blogu”.
Wyobraźmy sobie kartkę z takim oto napisem. Chcemy ją schować aby później móc ją przeczytać. Możemy więc włożyć ją np.
do teczki i później wyjąć gdy będzie potrzebna. Teczkę taką nazywamy w programowaniu zmienną. Utwórzmy sobie więc
zmienną o nazwie teczka. W php zmienne tworzymy przez wpisanie znaku $ i nazwy. W tym przypadku będzie to wyglądać tak:

<?php

$teczka;

?>

Średnik jest tutaj znakiem końca linii. Każda instrukcja musi być nim zakończona, ale do tego przyzwyczaisz się później.
Wracając do tematu, do naszej teczki chcemy włożyć nasz piękny tekst. Co więc robimy?

<?php

$teczka = "Witaj mój malutki blogu";

?>

Dajemy zwykły znak = i w apostrofach wpisujemy nasz tekst. No banał. Teraz tekst jest zamknięty teczce.
Co zrobiliśmy? Zapisaliśmy tekst do zmiennej. Brzmi poważnie a jest to tak łatwe jak włożenie kartki do teczki 🙂

Teraz chcemy pokazać użytkownikowi strony nasz tekst który zapisany jest w $teczka.
Potrzebujemy więc użyć konstrukcji echo po której wpiszemy nazwę zmiennej.

<?php

$teczka = "Witaj mój malutki blogu";
echo $teczka;
?>

Na ekranie pojawił się nasz tekst.
Zrobiłeś właśnie 2 najważniejsze rzeczy, które wykonuje strona internetowa! Zapisałeś i pokazałeś dane.
Wiesz już też czym są zmienne i jak je deklarować.