Archiwa tagu: zmienne

5. Dziedziczenie w programowaniu obiektowym

Dzisiaj nasz kurs programowania pozwoli Ci zgłębić bardzo ciekawy i użyteczny temat, jakim jest dziedziczenie. W programowaniu obiektowym pozwala ono utworzyć część klasy na podstawie innej, wcześniej utworzonej klasy. W Poprzednich lekcjach, tworzyliśmy klasę Post, która posiadała zmienne: $autor, $tytuł oraz $tresc. Nie jest to lekcja dla całkowicie początkujących. Musisz już coś wiedzieć z poprzednich lekcji.

Pod naszym postem, przydałyby się komentarze. Co musimy zrobić aby ten o to pomysł przelać na kod? Uczyłeś się przez ostatnie kilka lekcji programowania obiektowego, więc wiesz już, że wszystko składa się z obiektów, które powstały na podstawie klas.

Dziedziczenie jest tym, co nam dzisiaj pomoże utworzyć klasę minimalnym wysiłkiem. Moglibyśmy stworzyć klasę komentarz. Zawierałaby ona zmienne $autor, $tresc, i można by też, dołożyć zmienną przechowującą datę, czyli $data. Zauważ, zmienne $autor i $tresc, znajdują się także w klasie Post.

Możemy więc stworzyć klasę Komentarz, na podstawie klasy Post. Wtedy zmienne, które istnieją na planie obiektu typu Post, czyli w klasie, zostaną „Przekopiowane” do klasy Komentarz.

Aby to wykonać, musimy użyć słowa extends zaraz po nazwie deklarowanej klasy. Mówimy więc językiem programowania „Klasę Komentarz, rozszerz o Post”. Wyglądałoby to tak:

class Komentarz extends Post{

}

W tym momencie klasa Komentarz, przejęła wszystkie właściwości klasy Post. Nie są one widoczne, jednak tworząc obiekt na jej podstawie, można ich użyć. Możemy jej przypisać autora, tytuł i post. Tytuł w komentarzu nie będzie nam potrzebny, więc użyjemy tylko zmiennych z autorem i treścią. Dodamy więc tylko zmienną, przechowującą datę, gettery, settery i klasa komentarza będzie gotowa.

class Komentarz extends Post{
 private $data;

 public function getData()
 {
  return $this->data;
 }

 public function setData($data)
 {
  $this->data = $data;
 }
 
}

Jak widzisz, zamiast tworzyć trzy potrzebne nam zmienne, utworzyliśmy tylko jedną. Mamy więc trzykrotnie krótszy kod. Na to właśnie pozwala nam dziedziczenie. Używamy zmiennych i funkcji innych klas, tworząc nowe.

Na początku może Ci się to wydawać tylko małym ułatwieniem. W większych projektach jest to jednak funkcjonalność, bez której nie wyobrażam sobie pracować. Klasy nie raz mają ogromną ilość funkcji i trudno by było to kopiować.

Na zadanie utwórz jakiś komentarz według tej klasy i dodaj go do naszego kodu z klasą Post i widokiem strony, tak aby to ładnie wyglądało. Będziesz musiał trochę pomyśleć. O to właśnie chodzi w programowaniu. Pochwal się rezultatem w komentarzu.

Przećwicz to sam. Wymyśl jakąś klasę, stwórz jej zmienne, wykonaj dziedziczenie i upewnij się, że to rozumiesz.

4. Programowanie obiektowe – settery, wyświetlamy obiektowy post

Czas stworzyć funkcje, które nadają wartość zmiennym obiektu, czyli settery.  Gdy rozumiejąc zasadę działania getterów i setterów i zaczniesz je stosować, programowanie obiektowe, nie będzie już takie skomplikowane, jak się to wydaje.

Funkcja ta ma jako argument, przyjmować wartość (do nawiasów), która trafi do zmiennej klasy.  Użyjemy więc omówionego wcześniej „This” i operatora przypisania =.Będzie to wyglądać np. tak:

function ustawNazwe($_nazwa){
$this->nazwa = $_nazwa; //argument funkcji wpada do zmiennej klasy i po sprawie 🙂
}

Napisz teraz settery do reszty zmiennych sam!

Nasz klasa Post, powinna teraz wyglądać tak:

class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;

function pokazNazwe(){
return $this->nazwa;
}
function pokazTresc(){
return $this->tresc;
}
function pokazAutora(){
return $this->autor;
}

function ustawNazwe($_nazwa){
$this->nazwa = $_nazwa;
}
function ustawTresc($_trescMojegoSuperPostu){
$this->tresc = $_trescMojegoSuperPostu;
}
function ustawAutora($_autor){
$this->autor = $_autor;
}
}

Teraz chcemy utworzyć post, według planu jakim jest klasa i zrobić z tego coś ładnego 🙂

Aby utworzyć nowy post, musimy stworzyć nowy obiekt, typu post.

$mojNajlepszyWpis = new Post();

Teraz możemy mu przypisać odpowiednie dane, za pomocą funkcji. Funkcje wywołujemy, biorąc obiekt w postaci zmiennej np. $mojNajlepszyWpis. Dopisujemy strzałkę -> oraz nazwę funkcji. Spróbuj to zrobić sam i przejdź dalej.

Wyglądać, ma to tak:

$mojNajlepszyWpis->ustawAutora("Janusz");
$mojNajlepszyWpis->ustawNazwe("Rowerem wodnym przez Czarnogórę");
$mojNajlepszyWpis->ustawTresc("Witaj na moim blogu podróżniczym");

Dane możemy wypisać na ekran przy pomocy getterów, w dowolnej części kodu html.

<h1><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?></h1>
<p><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazTresc(); ?></p>
<b>Autor: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazAutora(); ?></b>

Wiesz już w jaki sposób, nasz kod będzie działał. Teraz przydałoby się, wypisać dane na ekran, tak aby w miarę fajnie to wyglądało.

Uwaga, teraz przyda się znajomość html! Jeśli go nie znasz, to zostań przy samym wypisaniu zmiennych obiektu, za pomocą echo.

Użyjemy teraz bootstrapa. Jest to framework css. Brzmi to poważnie, jednak na początek wystarczy, abyś wiedział, że działa on jak gotowy arkusz stylów. Twoim zadaniem jest, dopisywanie tylko odpowiednich klas do znaczników w html np.  <div class="container">

Zrób tak:

 1. Pobierz bootstrapa ze strony: http://getbootstrap.com/getting-started/
 2. Rozpakuj zawartość archiwum tak aby w folderze głównym strony, znajdowały się foldery css, fonts, js. Musisz je wyciągnąć z folderu, który jest w archiwum.
 3. Przekopiuj kod podstawowego szablonu bootstrapa z http://getbootstrap.com/getting-started/#template
 4. <html lang="en">, zmień na pl

Masz już działającego bootstrapa. Kod klasy umieść między znaczkami <?php ?> nad całym kodem html. Może on się znajdować, też pod kodem. W programowaniu obiektowym nie ma to znaczenia.

W sekcji <body> skasuj nagłówek „Hello World”.

Wrzuć tam kod tworzenia obiektu Post i nadawanie wartości, czyli:

<?php
$mojNajlepszyWpis = new Post();
$mojNajlepszyWpis->ustawAutora("Janusz");
$mojNajlepszyWpis->ustawNazwe("Rowerem wodnym przez Czarnogórę");
$mojNajlepszyWpis->ustawTresc("Witaj na moim blogu podróżniczym");
?>

Jak dobrze zauważyłeś, kod php jest otwierany i zamykany nad kodem html, a także w nim. Dobrze, abyś wiedział, że możesz tak robić. Daje to możliwość wyświetlania zmiennych między znaczkami html.

Teraz stworzymy, to co oglądał będzie użytkownik. Zostając w sekcji <body>,  zrób sekcję, czyli div o klasie container. W nim umieścimy nasze elementy. Będzie to jakby główny pojemnik, na części, z których składa się strona. W nim utwórz kolejną sekcję o klasie „page-header”. W środku będzie nagłówek, wyświetlający zmienną z tytułem: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?>. Zamknij sekcję z nagłówkiem i wypisz pozostałe zmienne, według własnego  uznania, tak aby wyglądało to dobrze np. tekst jako akapity.

U mnie wygląda to tak:

 <div class="container">
<div class="page-header">
<h1><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?></h1>
</div>
<p><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazTresc(); ?></p>
<b>Autor: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazAutora(); ?></b>
</div>

Kod całej strony:

<?php
class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;

function pokazNazwe(){
return $this->nazwa;
}
function pokazTresc(){
return $this->tresc;
}
function pokazAutora(){
return $this->autor;
}

function ustawNazwe($_nazwa){
$this->nazwa = $_nazwa;
}
function ustawTresc($_trescMojegoSuperPostu){
$this->tresc = $_trescMojegoSuperPostu;
}
function ustawAutora($_autor){
$this->autor = $_autor;
}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
<title>Bootstrap 101 Template</title>
<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.3/html5shiv.min.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
<!--Nasz kod zaczyna się tutaj-->
<?php
$mojNajlepszyWpis = new Post();
$mojNajlepszyWpis->ustawAutora("Janusz");
$mojNajlepszyWpis->ustawNazwe("Rowerem wodnym przez Czarnogórę");
$mojNajlepszyWpis->ustawTresc("Witaj na moim blogu podróżniczym");
?>
<!--Widok Strony-->
<div class="container">
<div class="page-header">
<h1><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazNazwe(); ?></h1>
</div>
<p><?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazTresc(); ?></p>
<b>Autor: <?php echo $mojNajlepszyWpis->pokazAutora(); ?></b>
</div>
<!--A tutaj kończy :)-->

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js"></script>
<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

3. Programowanie obiektowe – funkcje klasy, gettery i this

W poprzedniej lekcji, utworzyliśmy klasę o nazwie Post, oraz jej prywatne zmienne. Brakuje nam tylko funkcji, które będą nadawać oraz pobierać wartości,  dla tych zmiennych. Utworzymy sobie tak zwane gettery i settery.

Gettery – cóż to i po co? Są to funkcje, które pozwalają pobrać z obiektu, który powstanie według klasy, wartości zmiennych. Przypominam, że klasa jest tylko planem obiektu, więc bezpośrednio z klasy, nic nie wyciągamy, raczej… chociaż w programowaniu, bywa różnie 🙂 Ale przejdźmy do konkretów:

Mamy taki oto kod, i trzeba dorobić gettery do zmiennych:

class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;
}

Musimy więc utworzyć trzy funkcje, dla każdej zmiennej osobno. Funkcje klasy też mogą być publiczne lub prywatne. Domyślenie jednak funkcje te są publiczne, więc nie musimy pisać słówka public przed function.

Gdy kodujesz i chcesz aby to ślicznie wyglądało, nazwą funkcji jest: get oraz nazwa zmiennej z dużej litery np, function getName(). My jednak w tej lekcji mamy polskie nazwy zmiennych, więc zamiast get napiszemy sobie „pobierz”.

Uwaga czas włączyć myślenie! Co musi robić funkcja, która ma nam wyciągnąć wartość zmiennej, z utworzonego obiektu? Pomyśl, pomyśl… Funkcja musi zwrócić wartość zmiennej. Jeśli funkcja coś zwraca, to używamy magicznego słówka, return.

„This” w programowaniu obiektowym

Nie zadziała to jednak tak łatwo jak myślisz. return $autor; w środku funkcji nie wystarczy. Oznaczałoby to, że chcemy zwrócić zmienną $autor, która byłaby zadeklarowana w środku, tej funkcji, My jednak chcemy wyciągnąć z obiektu ,jego zmienną. Tą która jest zadeklarowana na górze klasy. Służy do tego słówko $this->, po którym piszemy nazwę zmiennej. Oznacza ono, że odwołujemy się do zmiennej klasy.

Jak łatwo zapamiętać, co robi this?

This po prostu wskazuje na zmienną, która jest na górze klasy, a zmienne te deklarujemy właśnie tam. Wtedy wygląda to, z klasą… 🙂

Pomyśl teraz jak to powinno wyglądać… najpierw function potem nazwa, następnie nawiasy i klamry. Potrzebujemy też return, nowego słówka, czyli $this-> ze strzałką , oraz nazwy zmiennej, która jest na górze. Spróbuj to napisać 🙂

Rozwiązanie, czyli gettry dla klasy Post:

<?php
class Post{
private $nazwa;
private $tresc;
private $autor;

function pokazNazwe(){
return $this->nazwa;
}
function pokazTresc(){
return $this->tresc;
}
function pokazAutora(){
return $this->autor;
}

Settery, czyli funkcje ustawiające wartości zmiennych, przedstawię w następnej lekcji.  Pomyśl jednak sam, w jaki sposób powinny one działać. Funkcja taka musi nadawać wartość zmiennej klasy, która wprowadzona zostanie jako argument, czyli w nawiasy.

Była to kolejna lekcja, bardziej teoretyczna. Opisane sprawy jednak trzeba zrozumieć, zanim zacznie się je stosować. Często w nauce programowania obiektowego, tylko wspomina się o wskaźniku This, który „pokazuje o tam”.  Z taką wiedzą, nie jest się nawet w stanie, napisać prostego gettera. Zachęcam do napisania „setterów” analogicznie do getterów, bez pomocy google 🙂

1 Lekcja programowania obiektowego, piszemy bloga

Programowania obiektowego, będziemy uczyć się na łatwych, lecz ciekawych przykładach. Najważniejsze jest, aby zrozumieć, jak ono działa, i zacząć je stosować, w każdej możliwej sytuacji!

Czas na ostrą jazdę bez trzymanki. Wkraczamy abstrakcję, zmienne w zmiennych, funkcje które wychodzą ze zmiennych i inne cuda na kiju!Ale nie uciekaj…

…To proste!!!

Wiedzę tą radzę powoli przyswajać. Tak aby się dobrze poukładała. Zrób sobie kawę i zaczynaj!

Jeśli programujesz w innym języku niż php, ta lekcja, też jest dla Ciebie. W językach takich jak java, c++, python itp, działa to tak samo!

W poprzedniej lekcji, zacząłem pisać, coś o programowaniu obiektowym. Uznałem, że fajnie, abyś miał z tym styczność, od początku nauki. Unikniesz dzięki temu, dość bolesnej przesiadki z programowania strukturalnego, przydatnego gdy chcesz programować domofon, na programowanie obiektowe, które przydaje się, gdy rozwijasz jakiś mniejszy lub większy projekt.

Takim projektem może być blog. Jego budowę zaczniemy od pojedynczego postu, który wyświetlał będzie się na ekranie przeglądarki.

Teraz czas na krótkie wprowadzenie, czym to jest to programowanie obiektowe.

Pisząc obiektowo, jakąś część strony, zadawaj sobie pytania:

 • Z czego składa się …?
 • Co robi …?

My będziemy budować pojedynczy wpis na blogu, czyli post. 

 • Z czego składa się post?
 • Co robi post?

Pierwsze pytanie jest łatwe. Post składa się z tytułu, treści i autora. Oznaczałoby to pewnie stworzenie trzech zmiennych, do których można by, schować te dane.

Drugie pytanie… co robi post? Pomyślmy… Trzeba w nim zapisać jakieś dane (np. do zmiennych), a potem je pokazać użytkownikowi. Odczyt i zapis czyli to co zawsze. Tutaj jednak będzie ciekawiej…

Potrzebujemy więc trzech zmiennych, które przechowają nam dane, a także funkcje, które zapiszą dane do zmiennych i je pokażą. Musimy połączyć w jedną całość, te schowki na dane jakimi są zmienne, z funkcjami które będą je obsługiwać. Tak powstanie post.

Będzie to post którego schowamy sobie do jeszcze innej zmiennej… Programowanie obiektowe pozwoli nam, w jednym obiekcie, czyli zmiennej np. $slicznyPost, umieścić trzy inne zmienne, oraz  funkcje, które będą na nich pracować.

Na takim utworzonym już poście, będziemy pracować, używając  funkcji, które zawiera ten obiekt. Musimy więc stworzyć trzy funkcje ustawiające wartość zmiennej i trzy funkcje które pokazują ich zawartość. Można też stworzyć jedną dużą która ustawi wszystkie zmienne, ale to potem… 🙂

Aby zaspokoić twoją ciekawość pokażę Ci w jaki sposób, jeśli chodzi o składnię języka, będziesz używał funkcji, na obiekcie post.

$obiektTypuPost->ustawTresc("Tresc czyli wartość tekstowa, więc w apostrofach");

Jak widać, aby wywołać funkcję z obiektu, wystarczy użyć strzałki ->, a później użyć funkcji, jak w lekcjach poprzednich.

Jednak zanim będziesz tego używał, post ten musisz stworzyć. Ale jeszcze wcześniej… musimy mieć plan tego postu (nazywa się to klasa), który zawierał będzie zmienne i funkcje, których potrzebujemy. Zajmiemy się tym w następnej lekcji.

 

[PHP] Co to jest zmienna? 2 lekcja php dla zupełnie początkujących.

W ostatniej lekcji wyobrażałeś sobie mój drogi czytelinku, zmienne jako teczki. Temat zmiennych jednak trzeba rozszerzyć
znacznie bardziej. $zmienna to nic innego, jak pojemnik na dane, który posiada jakąś mniej lub bardziej ładną nazwę.
Może przechowywać tekst:

$zmiennaTekstowa = "mój tekst";

Może też przechowywać liczbę

$zmienna = 3;

I jest jeszcze dość ważna sprawa. Wartość zmiennej można…Uwaga tutaj będzie niespodzianka! Zmieniać!

<?php //To zawsze musi być i tyle! Tylko na początku pliku!

$liczba = 1;
echo $liczba;  // Wyświetli się zawartość zmiennej $liczba czyli 1
$liczba = 3;
$liczba = 5;
echo $liczba; //A tutaj zgadnij co się wyświetli, albo sprawdź jeśli sobie nie ufasz

//po sleszach możesz pisać komentarz do kodu. Jest on ignorowany przez serwer.

?> //o tym też nie zapominaj

Zauważ, że w przypadku tekstu musi się on znajdować w apostrofach pojedynczych np. 'tekst' lub podwójnych "tekst" .
To tak jakbyś kogoś cytował. Tak to zapamiętaj.
Liczby zapisujesz bez " ". Widziałeś aby ktoś zapisywał liczby w apostrofach? Tutaj wszystko jest logiczne.
Deklarację zmiennej kończysz średnikiem, dając serwerowi do zrozumienia, że to koniec linii i ma się zająć czymś innym.

Na początku swojej przygody z programowaniem, będziesz zapominał wpisywać średniki,  jednak po około 2 tygodniach,
wejdzie Ci to w nawyk 🙂

Zmienne w php same dostosowują się do typu zawartości, którą do nich wkładasz. Jest to dość miłe ułatwienie pracy.
Głównie temu język php nie jest polecany na początek.  No i co z tego :D.

Na zmiennych możemy wykonywać działania matematyczne, jeśli są liczbami. Jest to dość prosta sprawa i intuicyjna.
Zróbmy tak, zapiszmy liczby do zmiennych a później wypiszmy wynik dodawania. Domyślasz się jak to będzie wyglądało?

 

<?php
$liczba1 = 4;
$liczba2 = 3;
echo $liczba1+$liczba2;

?>

W ten sam sposób możesz je odejmować, mnożyć, dzielić i robić inne rzeczy o których narazie nie musisz i nie chcesz wiedzieć.

Wynik dodawania pokazanego wyżej możesz też zapisać do innej zmiennej np.

$suma = $liczba1 + $liczba2;

i teraz możesz wyświetlić sumę czyli piszesz

echo $suma;
Zmienne tekstowe:

Zmienne takiego typu łączymy kropką. echo $tekst1.$tekst2  , i po sprawie. Stwórz zmienne imię i nazwisko. Wpisz do nich to co uważasz za mniej lub bardziej stosowne, połącz je razem i wyświetl. Potem pomyśl co zrobić jeśli chcemy mieć miedzy nimi spacje podczas wyświetlania. Apostrofy się przydadzą.

Temat zmiennych musisz mieć dobrze przećwiczony.
Testuj różne kombinacje, dodawaj, odejmuj, dziel. Rób z nimi cokolwiek. Najskuteczniejszą metodą nauki programowania
jest wymyślanie sobie jakichkolwiek prostych zadań do zrobienia. Zrób zmienną $produkt1 i $produkt2, przypisz im cenę,
zsumuj, dodaj podatek vat i wypisz na ekran. Umiesz coś policzyć? Zrób program który to robi.
Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.
To właśnie na takich przykładach nauczysz się podstaw. Bez nich kontynuacja nauki, będzie tylko bezmyślnym przepisywaniem
kodów z tutoriali. Zapamiętaj to!

[PHP] Jak zacząć programować? 1 lekcja php dla zupełnie początkujących.

Witaj. Wpis ten jest pierwszą i najważniejszą lekcją programowania dla początkujących. Zacznijmy od tego czym programowanie jest a czym nie.

Większość początkujących myśli, że jest to wpisywanie alchemicznych formuł do komputera, połączone
z matematyką i fizyką kwantową. Jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Zastanówmy się co robi strona internetowa, którą będziemy programować. Jakie więc ma ona zadania?

Weźmy sobie jako przykład aplikację, jaką jest blog. A więc… co robi blog?
-wypisuje posty na ekran przeglądarki, czyli pokazuje użytkownikowi zwykły tekst.
-zapisuje posty dodawane przez użytkownika, czyli bierze tekst i zapisuje go gdzieś.
Czy są to skomplikowane czynności? Jakaś matematyka? Czary? Zwykłe wypisywanie i zapisywanie tekstu.
Jak w pamiętniku 🙂

No dobrze trochę sobie poczytałeś to teraz czas abyś napisał aplikację i zobaczył jak to działa i dlaczego to takie proste.

Jeśli umiesz już deklarować zmienne, wiesz jak działają, a helloWordl-a pisałeś już 500 razy to przejdź do innej lekcji 🙂

Zanim przystąpisz do programowania zainstaluj sobie takie programy jak:

 • edytor Atom  z www.atom.io
 • lokalny serwer www Xampp z www.apachefriends.org

Nie będę opisywał instalacji, gdyż w sieci takich poradników jest 1001 , a uważam też, że logiczne myślenie oraz szczypta samodzielności, które nakazują nam klikać przycisk dalej podczas instalacji, są wymagane, jeśli masz bawić się w programowanie 🙂 Po instalacji xampp-a, otwórz go i włącz sobie Apache i Mysql klikając przyciski START.

Pierwszą aplikację napiszemy w php.  Php jest łatwy, przyjemny i w nim pracuję na co dzień.

Najpierw utworzymy sobie plik o nazwie index.php, w którym będzie nasz piękny, kilku-linijkowy kod. Plik index.php tworzysz w folderze htdocs, który znajdziesz w folderze, w którym zainstalowałeś xampp-a. Uruchamiasz plik, wpisując w pasku adresu przeglądarki localhost/index.php

Pisanie kodu zaczynamy przez wpisanie <?php na początku pliku i zamknięcie go znaczkami ?> na końcu. To jak pisanie listu, na górze strony witamy się a na dole zostawiamy pożegnanie.
Mamy więc taki oto plik:

<?php

?>

Co teraz chcemy zrobić? Nasza strona ma zapisać tekst i go pokazać.
Zapiszemy więc tekst „Witaj mój malutki blogu”.
Wyobraźmy sobie kartkę z takim oto napisem. Chcemy ją schować aby później móc ją przeczytać. Możemy więc włożyć ją np.
do teczki i później wyjąć gdy będzie potrzebna. Teczkę taką nazywamy w programowaniu zmienną. Utwórzmy sobie więc
zmienną o nazwie teczka. W php zmienne tworzymy przez wpisanie znaku $ i nazwy. W tym przypadku będzie to wyglądać tak:

<?php

$teczka;

?>

Średnik jest tutaj znakiem końca linii. Każda instrukcja musi być nim zakończona, ale do tego przyzwyczaisz się później.
Wracając do tematu, do naszej teczki chcemy włożyć nasz piękny tekst. Co więc robimy?

<?php

$teczka = "Witaj mój malutki blogu";

?>

Dajemy zwykły znak = i w apostrofach wpisujemy nasz tekst. No banał. Teraz tekst jest zamknięty teczce.
Co zrobiliśmy? Zapisaliśmy tekst do zmiennej. Brzmi poważnie a jest to tak łatwe jak włożenie kartki do teczki 🙂

Teraz chcemy pokazać użytkownikowi strony nasz tekst który zapisany jest w $teczka.
Potrzebujemy więc użyć konstrukcji echo po której wpiszemy nazwę zmiennej.

<?php

$teczka = "Witaj mój malutki blogu";
echo $teczka;
?>

Na ekranie pojawił się nasz tekst.
Zrobiłeś właśnie 2 najważniejsze rzeczy, które wykonuje strona internetowa! Zapisałeś i pokazałeś dane.
Wiesz już też czym są zmienne i jak je deklarować.